Pytania i odpowiedzi SEP

Pytania i odpowiedzi SEP

Sprawdź pytania i odpowiedzi SEP G1 G2 G3

Na tej stronie znajdziesz przykładowe pytania i odpowiedzi SEP dla trzech grup G1 elektryczna, G2 cieplna i G3 gazowa. Każda grupa posiada interaktywny test pozwalający sprawdzić Twoją wiedzę sepowską przed egzaminem państwowym. Wystarczy, że klikniesz w jedną z odpowiedzi na każdym pytaniu, aby przekonać się, czy jet ona poprawna. Możesz dokonywać wyboru tak długo, aż uda Ci się trafić w poprawną odpowiedź. Punkty nie są zliczane, ponieważ Twoim zadaniem jest poprawna odpowiedź na każde pytanie. Gdy to zrobisz pytanie zostanie zablokowane do czasu, aż ponownie rozpoczniesz test. Wszystkie pytania zostały przygotowane w oparciu o faktyczną wiedzę na temat najczęściej zadawanych pytań przez komisję SEP. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź, ale może być ich znacznie więcej dzięki czemu za każdym razem, gdy zrobisz test możesz nauczyć się czegoś nowego. Sprawdź swoją wiedzę w pytaniach i odpowiedziach przed egzaminym kwalifikacyjnym SEP.

Pytania SEP dla grupy G1

Dla grupy SEP G1 dostępnych jest 50 pytań

1. Co to jest elektryczność statyczna?

2. Jakie są metody ochrony przed przepięciami?

3. Jakie są podstawowe jednostki miary dla mocy elektrycznej?

4. Co to jest transformator?

5. Co to jest termistor?

6. Co to jest prąd stały?

7. Jakie są metody kontrolowania prędkości silników elektrycznych?

8. Jakie są podstawowe rodzaje przetwornic energii elektrycznej?

9. Jakie są podstawowe rodzaje źródeł światła w elektryce?

10. Z jakiego materiału mogą być wykonane przewody elektryczne?

11. Jakie są najczęstsze materiały izolacyjne używane w elektryce?

12. Co to jest indukcja elektromagnetyczna?

13. Co to jest układ równoległy?

14. Jakie są najczęstsze typy baterii?

15. Jakie są podstawowe zasady działania czujników ruchu w instalacjach elektrycznych?

16. Co to jest efekt Joule'a?

17. Co to jest transformator izolacyjny?

18. Jakie są podstawowe zasady działania przekaźników elektromagnetycznych?

19. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach w elektroenergetyce?

20. Jakie są podstawowe rodzaje silników elektrycznych?

21. Co to jest prąd zwarciowy?

22. Co to jest przewodnictwo elektryczne?

23. Jaki kolor ma przewód ochronny?

24. Co to jest przemiennik?

25. Jakie są rodzaje badań elektrycznych?

26. Jakie są metody pomiaru napięcia elektrycznego?

27. Jakie są podstawowe typy układów elektroenergetycznych?

28. Jakie są podstawowe zastosowania elektromagnesów?

29. Jaki kolor ma przewód neutralny?

30. Co to jest obwód elektryczny?

31. Jakie są podstawowe rodzaje obwodów elektrycznych?

32. Co to jest falownik?

33. Co to jest efekt piezoelektryczny?

34. Co to jest elektroliza?

35. Co to jest dławik?

36. Jakie są podstawowe zasady działania generatora prądu stałego?

37. Ile jest praw Kirchhoffa?

38. Co to jest impedancja?

39. Jakie są zastosowania przemienników częstotliwości?

40. Jaki kolor ma przewód ochronno-neutralny?

41. Co to jest oświetlenie awaryjne?

42. Jakie są podstawowe typy kondensatorów?

43. Co to jest skuteczne napięcie?

44. Co to jest rezystancja?

45. Jaki kolor ma przewód fazowy?

46. Co to jest reaktancja?

47. Co to jest dioda?

48. Jakie są zastosowania silników elektrycznych?

49. Co to jest układ trójfazowy?

50. Jakie są zasady bezpiecznego obchodzenia się z elektrycznością?

Pytania SEP dla grupy G2

Dla grupy SEP G2 dostępnych jest 50 pytań

1. Co to jest przepływ laminarny?

2. Jakie są podstawowe rodzaje wentylacji?

3. Jakie są podstawowe zasady działania kolektora słonecznego?

4. Co to jest promieniowanie cieplne?

5. Co to jest równowaga cieplna?

6. Co to jest kocioł kondensacyjny?

7. Jakie są podstawowe zastosowania termoelementów?

8. Co to jest cyrkulacja ciepła?

9. Co to jest strumień ciepła?

10. Jakie są podstawowe rodzaje chłodziarek?

11. Jakie są podstawowe rodzaje konwekcji?

12. Jakie są podstawowe metody wykorzystywane w ogrzewaniu podłogowym?

13. Co to jest wymiana ciepła?

14. Co to jest kondukcja cieplna?

15. Co to jest termopara?

16. Co to jest współczynnik przewodzenia cieplnego?

17. Jakie są podstawowe rodzaje materiałów izolacyjnych?

18. Jakie są podstawowe rodzaje promieniowania cieplnego?

19. Co to jest emisja cieplna?

20. Jakie są trzy podstawowe formy przewodzenia ciepła?

21. Co to jest konwekcja naturalna?

22. Co to jest skraplanie?

23. Co to jest entalpia?

24. Co to jest przewodnictwo cieplne?

25. Co to jest stratyfikacja cieplna?

26. Jakie są podstawowe metody ogrzewania w budynkach?

27. Jakie są podstawowe rodzaje rur grzewczych?

28. Jakie są podstawowe metody izolacji termicznej budynków?

29. Co to jest zdolność cieplna?

30. Co to jest izolacja cieplna?

31. Jakie są trzy podstawowe formy wymiany ciepła w wymiennikach?

32. Jakie są podstawowe rodzaje wymienników ciepła?

33. Jakie są podstawowe rodzaje pomiarów temperatury?

34. Co to jest wymiana ciepła konwekcyjnego?

35. Co to jest stratyfikacja termiczna wody?

36. Jakie są podstawowe rodzaje ogrzewania?

37. Co to jest absorpcja ciepła?

38. Jakie są podstawowe zalety systemów grzewczych na podczerwień?

39. Co to jest skala bezwzględna?

40. Jakie są podstawowe rodzaje przewodów izolowanych?

41. Jakie są podstawowe metody przekazywania ciepła przez promieniowanie?

42. Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła?

43. Co to jest konwekcja cieplna?

44. Jakie są podstawowe rodzaje chłodzenia cieczą?

45. Jakie są podstawowe zasady działania kominka kaflowego?

46. Jakie są podstawowe jednostki miary dla temperatury?

47. Co to jest pompa ciepła?

48. Co to jest cykl odwrócony Carnota?

49. Jakie są podstawowe rodzaje izolacji termicznej?

50. Jakie są podstawowe zasady działania chłodziarki?

Pytania SEP dla grupy G3

Dla grupy SEP G3 dostępnych jest 50 pytań

1. Jakie są główne zagrożenia związane z niewłaściwym przechowywaniem butli gazowych?

2. Dlaczego ważne jest regularne przeglądanie instalacji gazowej przez specjalistów?

3. Co oznacza skrót CNG?

4. Jakie są główne skutki wdychania gazów?

5. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze instalacji gazowej?

6. Jakie są główne rodzaje gazów wykorzystywanych w przemyśle?

7. Jakie są kroki bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń gazowych?

8. Jakie są główne metody unikania wycieków gazu w instalacjach przemysłowych?

9. Jakie są główne zastosowania gazu w przemyśle?

10. Jakie są procedury bezpieczeństwa podczas użytkowania pieca gazowego w przemyśle?

11. Jakie są procedury awaryjne w przypadku wycieku gazu?

12. Jakie są metody wykrywania wycieków gazu?

13. Jakie są procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania prac naprawczych na instalacji gazowej?

14. Co to jest automatyczny wyłącznik w kontekście bezpieczeństwa pracy z gazem?

15. Jakie są podstawowe zasady przechowywania butli gazowych?

16. Co oznacza symbol LNG?

17. Jakie są główne środki bezpieczeństwa podczas obsługi gazowych podgrzewaczy w przemyśle spożywczym?

18. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pracy z gazem?

19. Jakie są główne rodzaje zagrożeń związanych z gazem w przemyśle?

20. Jakie są główne zagrożenia związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń gazowych w laboratoriach?

21. Co oznacza symbol GPL?

22. Jakie są główne procedury bezpieczeństwa podczas użytkowania kuchenki gazowej?

23. Jakie są procedury bezpieczeństwa podczas użytkowania grzejnika gazowego?

24. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi butli gazowych?

25. Co oznacza skrót LPG?

26. Co oznacza skrót CO w kontekście zagrożeń związanych z gazem?

27. Jakie są procedury bezpieczeństwa podczas podłączania instalacji gazowej do urządzeń?

28. Jakie są główne rodzaje gazów eksploatowanych w przemyśle?

29. Co oznacza symbol G3 w kontekście gazów?

30. Jakie są najczęstsze przyczyny wycieków gazu w instalacjach domowych?

31. Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas przechowywania butli gazowych?

32. Co to jest stężenie procentowe gazu w powietrzu?

33. Co to jest skroplony gaz?

34. Co to jest analiza składu chemicznego powietrza?

35. Jakie są główne kroki w przypadku wykrycia wycieku gazu w pomieszczeniu?

36. Co oznacza symbol NG?

37. Jakie są metody unikania wycieków gazu w instalacjach domowych?

38. Jakie są procedury bezpieczeństwa podczas podłączania butli gazowych?

39. Jakie są główne metody wykrywania wycieków gazu w przemyśle?

40. Jakie są główne zastosowania gazu w gospodarstwach domowych?

41. Jakie są główne rodzaje substancji chemicznych wykorzystywanych do wykrywania wycieków gazu?

42. Jakie są główne zasady bezpieczeństwa podczas transportu butli gazowych?

43. Jakie są metody zapobiegania przypadkom zatrucia tlenkiem węgla w domach?

44. Co należy zrobić w przypadku wycieku gazu w pomieszczeniu?

45. Jakie są zasady bezpiecznego podłączania butli gazowych?

46. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z piecyka gazowego?

47. Jakie są główne czynniki ryzyka związane z użytkowaniem piecyka gazowego?

48. Co to jest detektor gazowy i jakie są jego funkcje?

49. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z kuchenki gazowej?

50. Co oznaczają symbole na butlach gazowych?

Zapisz się teraz
Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania