Uprawnienia elektryczne do 1kV

Zapisz się już teraz na kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV SEP online

ZAPISZ SIĘ TERAZ

Jak zdobyć uprawnienia
elektryczne do 1kV online?

1.

Zapisz się na kurs online

Aby zdobyć uprawnienia elektryczne zapisz się na nasz kurs online poprzez formularz zapisu podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

2.

Rozpocznij kurs na uprawnienia

Po opłaceniu kursu otrzymasz dostęp do naszej platformy z przygotowanym szkoleniem na uprawnienia G1 G2 G3 oraz dodatkowymi materiałami.

3.

Sprawdź wiedzę przed egzaminem

Gdy przejdziesz wszystkie lekcje oraz zapoznasz się z materiałami edukacyjnymi otrzymasz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą testu online.

4.

Odbierz uprawnienia elektryczne

Po ukończeniu naszego kursu zapiszemy Cię na egzamin SEP online, a po jego pozytywnym zaliczeniu odbierzesz swoje uprawnienia elektryczne.

Budujemy zaufanie

Uprawnienia G1 G2 G3 SEP

12484

Godzin szkoleń

Uprawnienia G1 G2 G3 SEP

4324

Uczestników kursu

Uprawnienia G1 G2 G3 SEP
99.9%

Zdanych egzaminów

Uprawnienia G1 G2 G3 SEP
4.9/5.0

Średnia ocena

Nasi klienci

Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci
Uprawnienia G1 G2 G3 SEP - klienci

Masz pytanie? Zadaj nam je teraz!

Uprawnienia elektryczne 1kV

Kliknij w wybrany kurs, aby poznać cennik na uprawnienia SEP do 1kV online

Podane ceny są cenami brutto z VAT. Egzamin płatny jest dopiero po ukończeniu kursu SEP

Zapisz się na kurs

Uprawnienia elektryczne 1kV

Wpisz swoje dane i zapisz się na szkolenie oraz egzamin SEP:

  Potwierdź, że jesteś człowiekiem wpisując w tym polu TAK:

  Kliknij tutaj jeżeli zakup jest na firmę


  Dlaczego warto?

  Uprawnienia elektryczne SEP

  Zapisując się na kurs i egzamin online możesz zdobyć:

  1️⃣ Uprawnienia G1 eksploatacja i dozór oraz pomiary 2️⃣ Uprawnienia G2 eksploatacja i dozór 3️⃣ Uprawnienia G3 eksploatacja i dozór

  Dlaczego warto:

  ✅ Kurs SEP w 100% online ✅ Egzamin SEP w 100% online ✅ Wysoki poziom zdawalności ✅ Możliwość pracy za granicą ✅ Szybki i łatwy sposób ✅ Indywidualna ścieżka nauczania ✅ Nowoczesna platforma edukacyjna ✅ 365 Dni (rok) na ukończenie kursu

  Uprawnienia elektryczne 1kV

  Uprawnienia elektryczne do 1kV

  Uprawnienia elektryczne do 1KV to grupa uprawnień, które są konieczne, by podjąć pracę przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV. Certyfikaty te, będące potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, są wydawane przez komisję Stowarzyszenia Elektryków Polskich współpracującą z naszą marką Uprawnienia-G1.pl.

  Uprawnienia elektryczne SEP - jaka jest misja Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich

  Każde działanie, które polega na pracy z prądem, wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich to pozarządowa organizacja, która zrzesza ekspertów z branży elektrotechnicznej. Jej zadaniem jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki i innych pokrewnych technik, a także rozwój nauki i techniki oraz popularyzacja wiedzy i kultury technicznej.

  Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje fachowe egzaminy, na których można zdobyć Uprawnienia elektryczne SEP. Kursy natomiast są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w naszej firmie i przygotowują uczestników tak, że bez problemu zdają oni egzaminy i otrzymują uprawnienia elektryczne.

  Poza egzaminem SEP do 1 KV Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje także egzamin na uprawnienia SEP powyżej 1 KV. Sam kurs jest dedykowany osobom, które już posiadają uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych oraz doświadczenie praktyczne (w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z nami).

  W ofercie kursów organizowanych przez naszą markę wraz ze Stowarzyszeniem Elektroenergetyków Polskich można znaleźć także specjalistyczne szkolenia, które pomagają zdobyć uprawnienia cieplne (G2) oraz uprawnienia gazowe (G3), dedykowane zarówno osobom, które chcą zdobyć kwalifikacje, jak i tym, które chcą je odnowić.

  Uprawnienia elektryczne 1kV E

  Uprawnienia elektryczne 1KV E to uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych. Kurs SEP do 1 KV E to jeden z najczęściej wybieranych kursów dla pracowników wśród naszych klientów. Uczestnikiem może być każda osoba chcąca wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną). Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu pracownik może bezpiecznie użytkować sprzęt elektroenergetyczny w miejscu pracy.

  Uprawnienia elektryczne - zakres egzaminu SEP do 1kV

  Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV E (eksploatacja), powinny wykazać się wiedzą na temat zasad:bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, budowy urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, udzielania pierwszej pomocy, wykonywania prac kontrolno–pomiarowych, wykonywania prac montażowych.

  Przykładowe najpopularniejsze pytania, które mogą się pojawić na egzaminie to: układy połączeń sieci, dozwolone napięcia w warunkach normalnych i specyficznych, wartość napięcia bezpiecznego dla prądu stałego i zmiennego, zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

  Po zdaniu egzaminu z oceną pozytywną kursant otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

  Uprawnienia elektryczne - cena

  Cena za egzamin na uprawnienia elektryczne do 1KV wynosi obecnie 280 zł. W tej cenie osoba, która przystąpiła do egzaminu i zdała go z pozytywnym wynikiem, otrzymuje 1 certyfikat (D – dozór lub E – eksploatacja).

  Cena uczestnictwa w specjalistycznym kursie przygotowującym do egzaminu zależna jest od ilości uczestników kursu. W przypadku, gdy do kursu podchodzą grupy zorganizowane, możliwa jest negocjacja ceny za kurs, natomiast cena za podejście do egzaminu i uzyskanie certyfikatu pozostaje niezmienna.

  Poniżej możesz zobaczyć nasz cennik na kurs na uprawnienia elektryczne.

  Uprawnienia elektryczne SEP - jak je zdobyć krok po kroku

  Uprawnienia elektryczne SEP można zdobyć po uprzednim odbyciu specjalistycznego kursu organizowanym przez Uprawnienia-G1.pl oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją SEP. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru przy prądzie do 1KV i wystarczają, by wykonywać wszystkie czynności związane z obsługą, montażem lub konserwacją urządzeń elektrycznych.

  Wymagania, które należy spełnić, by podejść do kursu SEP do 1 KV to: minimum podstawowe wykształcenie, pełnoletniość.

  W zależności od ilości osób zapisanych na kurs oraz jego zakresu może on trwać od kilku godzin do nawet całego dnia. Ma on na celu przygotować uczestników do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Kurs mogą odbyć zarówno klienci indywidualni, jak i całe grupy pracowników danego przedsiębiorstwa. Kursy SEP są prowadzone na terenie całego kraju, a także zdalnie (zobacz ofertę na kurs elektryka online). Możliwe jest także zorganizowanie szkolenia zamkniętego, na terenie danej firmy.

  Uprawnienia elektryczne do 1kV - czy można je zdobyć online

  Szkolenia, które pozwalają zdobyć uprawnienia elektryka, są organizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnie. Egzamin końcowy wiąże się z koniecznością osobistego pojawienia się przed komisja SEP, jednak może być to zarówno w formie lokalnej jak i zdalnej (online). Przebieg egzaminu nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego komisja.

  Jak długo ważne są uprawnienia elektryka do 1kV

  Uzyskane po zdaniu egzaminu uprawnienia elektryczne SEP są ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu, by je odświeżyć.

  Uprawnienia elektryczne - zakres egzaminu SEP do 1kV

  Na kursie SEP do 1 KV poruszane są zagadnienia związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy kursu zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im bez problemu zdać egzamin i uzyskać uprawnienia elektryczne.

  Zakres egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV D (dozór), obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy związane z przyłączaniem urządzeń i instalacji do sieci, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa, zasady programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zasady wykonywania prac montażowych.

  Uprawnienia elektryczne 1kV D

  Uprawnienia elektryczne 1KV D to uprawniania dotyczące dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych. Są one niezbędne dla tych pracowników, którzy kierują czynnościami innych osób wykonujących pracę przy urządzeniach elektroenergetycznych. Kurs SEP do 1 KV D jest konieczny np. by podjąć pracę na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

  Uprawnienia elektryczne budowlane - jak zdobyć uprawnienia bez ograniczeń

  Uprawnienia budowlane elektryczne to kwalifikacje potwierdzane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwiają one projektowanie obiektu budowlanego, a także kierowania pracą związaną z obiektem budowlanym. Ich zakres określa dokument Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Warszawa, 24.09.2014 r.).

  Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne (zwane także kursem elektryka) bez ograniczeń, należy ukończyć specjalistyczne studia (na kierunku: inżynieria elektryczna, elektrotechnika lub elektroenergetyka) oraz odbyć praktykę zawodową.