Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne do 1KV

Uprawnienia elektryczne do 1KV to grupa uprawnień, które są konieczne, by podjąć pracę przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV. Certyfikaty te, będące potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, są wydawane przez komisję Stowarzyszenia Elektryków Polskich współpracującą z naszą marką Uprawnienia-G1.pl.

Uprawnienia elektryczne SEP – jaka jest misja Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich?

Każde działanie, które polega na pracy z prądem, wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich to pozarządowa organizacja, która zrzesza ekspertów z branży elektrotechnicznej. Jej zadaniem jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki i innych pokrewnych technik, a także rozwój nauki i techniki oraz popularyzacja wiedzy i kultury technicznej.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje fachowe egzaminy, na których można zdobyć Uprawnienia elektryczne SEP. Kursy natomiast są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w naszej firmie i przygotowują uczestników tak, że bez problemu zdają oni egzaminy i otrzymują uprawnienia elektryczne.

Poza egzaminem SEP do 1 KV Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje także egzamin na uprawnienia SEP powyżej 1 KV. Sam kurs jest dedykowany osobom, które już posiadają uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych oraz doświadczenie praktyczne (w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z nami).

W ofercie kursów organizowanych przez naszą markę wraz ze Stowarzyszeniem Elektroenergetyków Polskich można znaleźć także specjalistyczne szkolenia, które pomagają zdobyć uprawnienia cieplne (G2) oraz uprawnienia gazowe (G3), dedykowane zarówno osobom, które chcą zdobyć kwalifikacje, jak i tym, które chcą je odnowić.

Uprawnienia elektryczne 1KV E

Uprawnienia elektryczne 1KV E to uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych. Kurs SEP do 1 KV E to jeden z najczęściej wybieranych kursów dla pracowników wśród naszych klientów. Uczestnikiem może być każda osoba chcąca wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną). Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu pracownik może bezpiecznie użytkować sprzęt elektroenergetyczny w miejscu pracy.

Uprawnienia elektryczne 1KV D

Uprawnienia elektryczne 1KV D to uprawniania dotyczące dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych. Są one niezbędne dla tych pracowników, którzy kierują czynnościami innych osób wykonujących pracę przy urządzeniach elektroenergetycznych. Kurs SEP do 1 KV D jest konieczny np. by podjąć pracę na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia elektryczne SEP – jak je zdobyć? Jakie są wymagania?

Uprawnienia elektryczne SEP można zdobyć po uprzednim odbyciu specjalistycznego kursu organizowanym przez Uprawnienia-G1.pl oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją SEP. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru przy prądzie do 1KV i wystarczają, by wykonywać wszystkie czynności związane z obsługą, montażem lub konserwacją urządzeń elektrycznych.

Wymagania, które należy spełnić, by podejść do kursu SEP do 1 KV to:

 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • pełnoletniość.

W zależności od ilości osób zapisanych na kurs oraz jego zakresu może on trwać od kilku godzin do nawet całego dnia. Ma on na celu przygotować uczestników do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Kurs mogą odbyć zarówno klienci indywidualni, jak i całe grupy pracowników danego przedsiębiorstwa. Kursy SEP są prowadzone na terenie całego kraju, a także zdalnie (zobacz ofertę na kurs elektryka online). Możliwe jest także zorganizowanie szkolenia zamkniętego, na terenie danej firmy.

Uprawnienia elektryka do 1 KV – czy można je zdobyć online?

Szkolenia, które pozwalają zdobyć uprawnienia elektryka, są organizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnie. Egzamin końcowy wiąże się z koniecznością osobistego pojawienia się w jednej z placówek SEP. Jego przebieg nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego komisja.

Jak długo są ważne uprawnienia elektryka do 1 KV?

Uzyskane po zdaniu egzaminu uprawnienia elektryczne SEP są ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu, by je odświeżyć.

Uprawnienia elektryczne – zakres egzaminu SEP do 1 KV D

Na kursie SEP do 1 KV poruszane są zagadnienia związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy kursu zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im bez problemu zdać egzamin i uzyskać uprawnienia elektryczne.

Zakres egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV D (dozór), obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • przepisy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • przepisy związane z przyłączaniem urządzeń i instalacji do sieci,
 • wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa,
 • zasady programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
 • zasady wykonywania prac montażowych.

Uprawnienia elektryczne – zakres egzaminu SEP do 1 KV E

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV E (eksploatacja), powinny wykazać się wiedzą na temat zasad:

 • bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej,
 • budowy urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci,
 • działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania prac kontrolno–pomiarowych,
 • wykonywania prac montażowych.

Przykładowe najpopularniejsze pytania, które mogą się pojawić na egzaminie to:

 • układy połączeń sieci,
 • dozwolone napięcia w warunkach normalnych i specyficznych,
 • wartość napięcia bezpiecznego dla prądu stałego i zmiennego,
 • zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Po zdaniu egzaminu z oceną pozytywną kursant otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Uprawnienia elektryczne – cena

Cena za egzamin na uprawnienia elektryczne do 1KV wynosi obecnie 225 złotych brutto. W tej cenie osoba, która przystąpiła do egzaminu i zdała go z pozytywnym wynikiem, otrzymuje 1 certyfikat (D – dozór lub E – eksploatacja).

Cena uczestnictwa w specjalistycznym kursie przygotowującym do egzaminu zależna jest od ilości uczestników kursu. W przypadku, gdy do kursu podchodzą grupy zorganizowane, możliwa jest negocjacja ceny za kurs, natomiast cena za podejście do egzaminu i uzyskanie certyfikatu pozostaje niezmienna.

Poniżej możesz zobaczyć nasz cennik na kurs na uprawnienia elektryczne:

ILOŚĆ KURS G1 KURS G2 KURS G3 EGZAMIN
1300 zł300 zł300 zł225 zł
2300 zł300 zł300 zł225 zł
3300 zł300 zł300 zł225 zł
4300 zł300 zł300 zł225 zł
5300 zł300 zł300 zł225 zł
6270 zł270 zł270 zł225 zł
7270 zł270 zł 270 zł225 zł
8270 zł270 zł 270 zł225 zł
9270 zł270 zł 270 zł225 zł
10270 zł270 zł270 zł225 zł
11240 zł240 zł240 zł225 zł
12240 zł240 zł240 zł225 zł
13240 zł240 zł 240 zł225 zł
14240 zł240 zł 240 zł225 zł
15240 zł240 zł 240 zł225 zł
16210 zł210 zł210 zł225 zł
 17210 zł210 zł210 zł225 zł
18210 zł210 zł210 zł225 zł
19210 zł210 zł210 zł225 zł
20210 zł210 zł210 zł225 zł

Podane ceny są cenami netto. W przypadku ceny za egzamin kwota netto = kwota brutto.

Uprawnienia elektryczne budowlane – jak zdobyć uprawnienia bez ograniczeń?

Uprawnienia budowlane elektryczne to kwalifikacje potwierdzane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwiają one projektowanie obiektu budowlanego, a także kierowania pracą związaną z obiektem budowlanym. Ich zakres określa dokument Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Warszawa, 24.09.2014 r.).

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń, należy ukończyć specjalistyczne studia (na kierunku: inżynieria elektryczna, elektrotechnika lub elektroenergetyka) oraz odbyć praktykę zawodową.