Uprawnienia elektryczne do 1kV oraz powyżej 1kV uprawnienia elektryczne SEP

Uprawnienia elektryczne 1kV

Uprawnienia elektryczne do 1kV

Zapisz się już teraz na kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV SEP online

ZAPISZ SIĘ TERAZ

Zrób uprawnienia SEP powyżej 1kV

Jeżeli chcesz zrobić uprawnienia SEP powyżej 1kV to doskonale trafiłeś, bądź trafiłaś. Od 2019 roku pomagamy Kursantom z całej Polski i Europy zdobyć certyfikowane uprawnienia SEP G1, G2 i G3 zarówno do 1000 volt jak i powyżej 1000 volt nazywane jako uprawnienia wysokich napięć. Już dzisiaj możesz dołączyć do grona naszych zadowolonych kursantów, którzy zdobyli certyfikat SEP zezwalający na legalną pracę jako elektryk niskich, średnich, bądź wysokich napięć. Ta strona poświęcona jest własnie tej tematyce, aby wytłumaczyć Ci do czego uprawniają sepowskie certyfikaty oraz jak możesz zdobyć je razem z nami oraz w 100% zdalnie bez wychodzenia z domu. Jeżeli nie znajdziesz tutaj informacji, których szukasz to skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat uprawnień elektrycznych. Mamy nadzieję, że już niebawem skorzystasz z naszej oferty szkoleniowej i odbierzesz swoje upragnione uprawnienia sepowskie powyżej 1kV.

Zespół Uprawnienia-G1.pl

Sprawdź co mówią o nas nasi klienci

Uprawnienia elektryczne 1kV

Uprawnienia elektryczne do 1kV

Uprawnienia elektryczne do 1KV to grupa uprawnień, które są konieczne, by podjąć pracę przy urządzeniach elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV. Certyfikaty te, będące potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji, są wydawane przez komisję Stowarzyszenia Elektryków Polskich współpracującą z naszą marką Uprawnienia-G1.pl.

Uprawnienia elektryczne SEP - jaka jest misja Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich

Każde działanie, które polega na pracy z prądem, wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich to pozarządowa organizacja, która zrzesza ekspertów z branży elektrotechnicznej. Jej zadaniem jest dzielenie się doświadczeniem z zakresu elektroenergetyki, energetyki, elektroniki i innych pokrewnych technik, a także rozwój nauki i techniki oraz popularyzacja wiedzy i kultury technicznej.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje fachowe egzaminy SEP, na których można zdobyć Uprawnienia elektryczne SEP. Kursy natomiast są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w naszej firmie i przygotowują uczestników tak, że bez problemu zdają oni egzaminy i otrzymują uprawnienia elektryczne.

Poza egzaminem SEP do 1 KV Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje także egzamin na uprawnienia SEP powyżej 1 KV. Sam kurs jest dedykowany osobom, które już posiadają uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych oraz doświadczenie praktyczne (w celu poznania szczegółów prosimy o kontakt z nami).

W ofercie kursów organizowanych przez naszą markę wraz ze Stowarzyszeniem Elektroenergetyków Polskich można znaleźć także specjalistyczne szkolenia, które pomagają zdobyć uprawnienia cieplne (G2) oraz uprawnienia gazowe (G3), dedykowane zarówno osobom, które chcą zdobyć kwalifikacje, jak i tym, które chcą je odnowić.

Uprawnienia elektryczne 1kV E

Uprawnienia elektryczne 1KV E to uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych. Kurs SEP do 1 KV E to jeden z najczęściej wybieranych kursów dla pracowników wśród naszych klientów. Uczestnikiem może być każda osoba chcąca wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną). Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu pracownik może bezpiecznie użytkować sprzęt elektroenergetyczny w miejscu pracy.

Uprawnienia elektryczne - zakres egzaminu SEP do 1kV

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV E (eksploatacja), powinny wykazać się wiedzą na temat zasad:bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, budowy urządzeń elektroenergetycznych, instalacji i sieci, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, udzielania pierwszej pomocy, wykonywania prac kontrolno–pomiarowych, wykonywania prac montażowych.

Przykładowe najpopularniejsze pytania, które mogą się pojawić na egzaminie to: układy połączeń sieci, dozwolone napięcia w warunkach normalnych i specyficznych, wartość napięcia bezpiecznego dla prądu stałego i zmiennego, zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

Po zdaniu egzaminu z oceną pozytywną kursant otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Uprawnienia elektryczne - cena

Cena za egzamin na uprawnienia elektryczne do 1KV wynosi obecnie 480. W tej cenie osoba, która przystąpiła do egzaminu i zdała go z pozytywnym wynikiem, otrzymuje 1 certyfikat (D – dozór lub E – eksploatacja).

Cena uczestnictwa w specjalistycznym kursie przygotowującym do egzaminu zależna jest od ilości uczestników kursu. W przypadku, gdy do kursu podchodzą grupy zorganizowane, możliwa jest negocjacja ceny za kurs, natomiast cena za podejście do egzaminu i uzyskanie certyfikatu pozostaje niezmienna.

Poniżej możesz zobaczyć nasz cennik na kurs na uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia elektryczne SEP - jak je zdobyć krok po kroku

Uprawnienia elektryczne SEP można zdobyć po uprzednim odbyciu specjalistycznego kursu organizowanym przez Uprawnienia-G1.pl oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją SEP. Uzyskane kwalifikacje uprawniają do pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru przy prądzie do 1KV i wystarczają, by wykonywać wszystkie czynności związane z obsługą, montażem lub konserwacją urządzeń elektrycznych.

Wymagania, które należy spełnić, by podejść do kursu SEP do 1 KV to: minimum podstawowe wykształcenie, pełnoletniość.

W zależności od ilości osób zapisanych na kurs oraz jego zakresu może on trwać od kilku godzin do nawet całego dnia. Ma on na celu przygotować uczestników do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Kurs mogą odbyć zarówno klienci indywidualni, jak i całe grupy pracowników danego przedsiębiorstwa. Kursy SEP są prowadzone na terenie całego kraju, a także zdalnie (zobacz ofertę na kurs elektryka online). Możliwe jest także zorganizowanie szkolenia zamkniętego, na terenie danej firmy.

Uprawnienia elektryczne do 1kV - czy można je zdobyć online

Szkolenia, które pozwalają zdobyć uprawnienia elektryka, są organizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnie. Egzamin końcowy wiąże się z koniecznością osobistego pojawienia się przed komisja SEP, jednak może być to zarówno w formie lokalnej jak i zdalnej (online). Przebieg egzaminu nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego komisja.

Jak długo ważne są uprawnienia elektryka do 1kV

Uzyskane po zdaniu egzaminu uprawnienia elektryczne SEP są ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu, by je odświeżyć.

Uprawnienia elektryczne - zakres egzaminu SEP do 1kV

Na kursie SEP do 1 KV poruszane są zagadnienia związane z obsługą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uczestnicy kursu zdobywają kompleksową wiedzę, która pozwoli im bez problemu zdać egzamin i uzyskać uprawnienia elektryczne.

Zakres egzaminu, dzięki któremu można uzyskać uprawnienia elektryczne do 1KV D (dozór), obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, przepisy związane z przyłączaniem urządzeń i instalacji do sieci, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, zasady postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa, zasady programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zasady wykonywania prac montażowych.

Uprawnienia elektryczne 1kV D

Uprawnienia elektryczne 1KV D to uprawniania dotyczące dozoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych. Są one niezbędne dla tych pracowników, którzy kierują czynnościami innych osób wykonujących pracę przy urządzeniach elektroenergetycznych. Kurs SEP do 1 KV D jest konieczny np. by podjąć pracę na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia elektryczne budowlane - jak zdobyć uprawnienia bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane elektryczne to kwalifikacje potwierdzane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwiają one projektowanie obiektu budowlanego, a także kierowania pracą związaną z obiektem budowlanym. Ich zakres określa dokument Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Warszawa, 24.09.2014 r.).

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne (zwane także kursem elektryka) bez ograniczeń, należy ukończyć specjalistyczne studia (na kierunku: inżynieria elektryczna, elektrotechnika lub elektroenergetyka) oraz odbyć praktykę zawodową.

Masz pytanie? Zadaj nam je teraz!

Uprawnienia elektryczne 1KV FAQ

Co to uprawnienia do 1kV?

Uprawnienia elektryczne do 1kV polegają na dopuszczeniu do pracy na stanowiskach związanych z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektrycznymi. Uzyskać je można po ukończeniu specjalistycznego kursu G1, G2 lub G3. Każde z tych szkoleń uprawnia do wykonywania eksploatacji i/lub dozoru urządzeń elektrycznych. Kwalifikacje SEP w zależności od potrzeby konkretnej osoby wydawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Jak zrobić uprawnienia SEP powyżej 1kV?

Nasza firma od kilku lat zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń na uprawnienia SEP. Posiadanie konkretnych kwalifikacji z grupy G1, G2 i G3 umożliwia podjęcie nowej pracy bądź uzyskanie awansu. Osoba, która posiada uprawnienia SEP powyżej 1kV i do 1kV pozwalają na obsługę różnego rodzaju urządzeń elektroenergetycznych np. elektrycznej sieci trakcyjnej, oświetlenia uliczne, zespołów prądotwórczych, urządzeń elektrotermicznych czy urządzeń do elektrolizy. Mając uprawnienia elektryczne pracę można dostać w Polsce oraz zagranicą.

Co oznaczają uprawnienia elektryczne?

Uprawnienia elektryczne i energetyczne to kwalifikacje, które są wymagane przez ustawodawcę dla osób pracujących przy urządzeniach elektroenergetycznych. Są one niezbędne, gdy chcemy pracować przy montażu, eksploatacji, kontroli, remoncie i konserwacji urządzeń. Uprawnienia elektryczne dzielą się na dozór i eksploatację. Dozór wymagany jest w przypadku osób, które będą sprawować i kierować innymi osobami wykonującymi pracę w zakresie obsługi, montażu, konserwacji, remontów, eksploatacji i kontrolno-pomiarowymi.

Co oznacza SEP 1kV?

Chcesz zdobyć uprawnienia SEP do 1kV? Wybierz, więc dobry kurs, który przygotuję Cię do zdania egzaminu państwowego z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Szkolenie na uprawnienia 1kV powinno zawierać między innymi takie zagadnienia jak BHP, środki ochrony przeciwpożarowej, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem, rodzaje instalacji elektrycznych czy prawidłowe podłączenie urządzeń elektrycznych do sieci. Posiadając taką wiedzę zaliczenie egzaminu przed komisją SEP nie będzie stanowić żadnego problemu.

Od 2019 roku świadczymy dla naszych klientów certyfikowane szolenia na uprawnienia SEP powyżej 1kV. Jako pierwsza firma w Polsce stworzyliśmy nowoczesną platformę szkoleniową pozwalającą na zdobycie uprawnień elektrycznych całkowicie zdalnie. Zarówno kurs, jak i egzamin SEP dostępne są u nas w 100% online, a same uprawnienia sepowskie otrzymasz od nas pocztą w formie państwowych certyfikatów.
Zapisz się teraz
Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania