­čôő ZAPISZ SI─ś TERAZ
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Uprawnienia-G1.pl SPIS TREŚCI: 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 3. US┼üUGI ELEKTRONICZNE DOST─śPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 5. GWARANCJA ZWROTU PIENI─śDZY
 6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 7. REKLAMACJE USŁUG
 8. USTAWOWE PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW
 11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 12. PRAWA AUTORSKIE DO STRONY INTERNETOWEJ
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dzi─Ökujemy za odwiedzenie naszej Strony Internetowej udost─Öpnionej pod adresem internetowym Uprawnienia-G1.pl (dalej jako: ÔÇ×Strona InternetowaÔÇŁ, ÔÇ×StronaÔÇŁ).

Formu┼éa niniejszego regulaminu zak┼éada ustalenie og├│lnych zasad i warunk├│w korzystania ze Strony Internetowej, sk┼éadanie zam├│wie┼ä, zawarcie oraz realizacja um├│w zawartych za po┼Ťrednictwem Strony Internetowej.┬á
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W┼éa┼Ťcicielem Strony Internetowej jest podmiot b─Öd─ůcy w posiadaniu domeny internetowej na kt├│rej znajduje si─Ö Strona, a tak┼╝e tre┼Ťci, kt├│re ona zawiera┬á(dalej jako: ÔÇ×Us┼éugodawcaÔÇŁ).
 2. Regulamin skierowany jest zar├│wno do konsument├│w, jak i do przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Strony Internetowej, chyba ┼╝e dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsument├│w (albo os├│b fizycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů, je┼Ťli stosuje si─Ö do nich przepisy dotycz─ůce konsument├│w) przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa ÔÇô wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci t┼éumaczy si─Ö na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo przys┼éuguje tym przepisom.
 3. Okre┼Ťlenia u┼╝yte w niniejszym Regulaminie oznaczaj─ů:
  1. DZIE┼â ROBOCZY ÔÇô jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny na Stronie Internetowej umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia przez Us┼éugobiorc─Ö.
  3. KODEKS CYWILNY ÔÇô ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. PRAWO AUTORSKIE ÔÇô ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  5. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Strony Internetowej.
  6. PLATFORMA SZKOLENIOWA, PLATFORMA ÔÇô platforma szkoleniowa prowadzona przez Us┼éugodawc─Ö i dost─Öpna pod adresem internetowym https://uprawnienia-elektryczne.pl. ┬á
  7. KURS ONLINE ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny kurs online prowadzony w spos├│b zautomatyzowany za pomoc─ů platformy szkoleniowej dostarczanej przez Us┼éugodawc─Ö, sk┼éadaj─ůcy si─Ö z zespo┼éu materia┼é├│w e-learningowych (tre┼Ťci tekstowych i graficznych) udost─Öpnianych Us┼éugobiorcy przez jednostk─Ö organizuj─ůc─ů Kurs Online w postaci elektronicznej.┬á
  8. UMOWA O ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG ÔÇô umowa o ┼Ťwiadczenie odp┼éatnych Us┼éug Elektronicznych zawierana albo zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a Us┼éugodawc─ů realizuj─ůcym Kurs Online za po┼Ťrednictwem zewn─Ötrznej platformy szkoleniowej.
  9. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem zewn─Ötrznej platformy szkoleniowej.
  10. US┼üUGOBIORCA, KURSANT ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych (przy czym Us┼éugobiorc─ů mo┼╝e by─ç wy┼é─ůcznie osoba fizyczna powy┼╝ej 16 roku ┼╝ycia); (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů ÔÇô korzystaj─ůca albo zamierzaj─ůca korzysta─ç z Kursu Online oraz Us┼éug Elektronicznych.
  11. US┼üUGODAWCA ÔÇô podmiot realizuj─ůcy Kurs Online na uprawnienia elektryczne oraz umo┼╝liwiaj─ůcy Us┼éugobiorcy przyst─ůpienie do egzaminu w formie zdalnej b─Öd─ůcy we wsp├│┼épracy z w┼éa┼Ťcicielem Strony Internetowej.
  12. W┼éa┼Ťciciel - podmiot b─Öd─ůcy bezpo┼Ťrednim w┼éa┼Ťcicielem oraz administratorem Strony Internetowej, a tak┼╝e system├│w informatycznych oraz wszelki tre┼Ťci, kt├│re zosta┼éy na nich zawarte.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  14. ZAM├ôWIENIE ÔÇô zg┼éoszenie przez Us┼éugobiorc─Ö zapotrzebowania na odp┼éatne Us┼éugi Elektroniczne ┼Ťwiadczone przez Us┼éugodawc─Ö.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
 1. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, tematyk─ů oraz niniejszym Regulaminem, w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy, innych Us┼éugobiorc├│w oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wsp├│┼épracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w Cookies oraz obs┼éugi Javascript.
 3. Korzystanie ze Strony Internetowej wi─ů┼╝e si─Ö ze standardowymi zagro┼╝eniami wyst─Öpuj─ůcymi w sieci Internet. Podstawowym zagro┼╝eniem ka┼╝dego u┼╝ytkownika Internetu, w tym os├│b korzystaj─ůcych z Us┼éug Elektronicznych, jest mo┼╝liwo┼Ť─ç ÔÇ×zainfekowaniaÔÇŁ systemu teleinformatycznego przez r├│┼╝nego rodzaju z┼éo┼Ťliwe oprogramowanie tworzone g┼é├│wnie w celu wyrz─ůdzania szk├│d lub uzyskania nieuprawnionego dost─Öpu do danych Us┼éugobiorcy. Dla unikni─Öcia zagro┼╝e┼ä z tym zwi─ůzanych, W┼éa┼Ťciciel zaleca, aby Us┼éugobiorca zaopatrzy┼é sw├│j sprz─Öt, kt├│ry wykorzystuje pod┼é─ůczaj─ůc si─Ö do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowa┼é, instaluj─ůc jego najnowsze wersje, a tak┼╝e aktualizowa┼é na bie┼╝─ůco przegl─ůdark─Ö internetow─ů oraz system operacyjny swojego urz─ůdzenia ko┼äcowego.
 4. W┼éa┼Ťciciel przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z kt├│rym: nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przechowywane dane ten, kto udost─Öpniaj─ůc zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez us┼éugobiorc─Ö nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci, a w razie otrzymania urz─Ödowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomo┼Ťci o bezprawnym charakterze danych lub zwi─ůzanej z nimi dzia┼éalno┼Ťci niezw┼éocznie uniemo┼╝liwi dost─Öp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Strony Internetowej w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest W┼éa┼Ťciciel Strony Internetowej. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plik├│w cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtk├│w wskazanych w polityce prywatno┼Ťci.
 1. US┼üUGI ELEKTRONICZNE DOST─śPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
 1. Korzystać ze Strony Internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Na Stronie Internetowej dost─Öpne s─ů zar├│wno nieodp┼éatne, jak i odp┼éatne Us┼éugi Elektroniczne. Us┼éugobiorca jest informowany najp├│┼║niej przed skorzystaniem z danej Us┼éugi Elektronicznej o zwi─ůzanych z ni─ů op┼éatach, wysoko┼Ťci tych op┼éat oraz minimalnym czasie trwania zobowi─ůza┼ä wzgl─Ödem Us┼éugodawcy z tytu┼éu korzystania z Us┼éugi Elektronicznej.
 3. Us┼éugobiorca mo┼╝e korzysta─ç na Stronie Internetowej Formularza Zam├│wienia b─Öd─ůcym nieodp┼éatn─ů Us┼éug─ů Elektroniczn─ů.
 4. Korzystanie z Us┼éugi Elektronicznej Kursu Online jest odp┼éatne i nast─Öpuje na podstawie Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug zawartej z Us┼éugodawc─ů, w kt├│rej po┼Ťredniczy W┼éa┼Ťciciel.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na podstronach Strony Internetowej.
 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 1. Zawarcie Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů i Us┼éugodawc─ů wymaga z┼éo┼╝enia Zam├│wienia zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu.
 2. Us┼éugobiorcy zabrania si─Ö sk┼éadania Zam├│wie┼ä w innym zamiarze ni┼╝ zawarcie Umowy z Us┼éugodawc─ů.
 3. Ceny uwidocznione na Stronie Internetowej podane s─ů w z┼éotych polskich. O ┼é─ůcznej cenie Zam├│wienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych op┼éatach, a w razie braku mo┼╝liwo┼Ťci ustalenia ich wysoko┼Ťci ÔÇô o obowi─ůzku ich zap┼éaty) Us┼éugobiorca jest informowany najp├│┼║niej w chwili wyra┼╝enia przez Us┼éugobiorc─Ö woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů o ┼Üwiadczenie Us┼éug.
 4. Procedura dokonania zakup├│w na Stronie Internetowej ma nast─Öpuj─ůcy przebieg:┬á
  1. Zakup jest mo┼╝liwy po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Us┼éugobiorc─Ö Zam├│wienia. Zam├│wienie mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia dost─Öpnego na Stronie Internetowej.┬á
  2. Korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem wybrania przez Us┼éugobiorc─Ö odp┼éatnej Us┼éugi Elektronicznej widocznej na Stronie Internetowej. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Us┼éugobiorc─Ö ┼é─ůcznie trzech kolejnych krok├│w ÔÇô (1) wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia oraz┬á (2) klikni─Öciu na Stronie Internetowej po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia pola akcji ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Us┼éugobiorcy: imi─Ö i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj) oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku Us┼éugobiorcy nieb─Öd─ůcego konsumentem niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  3. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia zostaje ono przekazane przez W┼éa┼Ťciciela Us┼éugodawcy, a ten niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyst─Öpuje do jego weryfikacji. Od tego momentu W┼éa┼Ťciciel nie uczestniczy ju┼╝ w procesie sk┼éadania zam├│wienia. Potwierdzenie Zam├│wienia nast─Öpuje poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Us┼éugobiorcy.┬á
  4. Zam├│wienie stanowi dla Us┼éugodawcy zapytanie ofertowe, na podstawie kt├│rego Us┼éugodawca nawi─ůzuje dopiero z Us┼éugobiorc─ů kontakt celem przedstawienia oferty na Kurs Online. Umowa jest zawierana za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, na skutek przyj─Öcia przez Us┼éugobiorc─Ö z┼éo┼╝onej mu oferty, a je┼╝eli prowadzone s─ů negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy, to gdy strony dojd─ů do porozumienia co do wszystkich postanowie┼ä, kt├│re by┼éy przedmiotem negocjacji (uzgodnie┼ä).
  5. Po potwierdzeniu przez Us┼éugobiorc─Ö woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů na ustalonych z Us┼éugodawc─ů warunkach, Us┼éugodawca przesy┼éa Us┼éugobiorcy wiadomo┼Ť─ç e-mail z zaproszeniem do dokonania p┼éatno┼Ťci oraz linkiem (adresem URL) prowadz─ůcym do bramki p┼éatno┼Ťci elektronicznych. Us┼éugobiorca powinien dokona─ç p┼éatno┼Ťci niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomo┼Ťci Us┼éugodawcy. Z chwil─ů dokonania przez Us┼éugobiorc─Ö p┼éatno┼Ťci zostaje zawarta Umowa o ┼Üwiadczenie Us┼éug.
  6. W┼éa┼Ťciciel Strony Internetowej po┼Ťredniczy w procesie realizacji zam├│wienia przez Us┼éugobiorc─Ö jedynie do momentu wype┼énienia przez niego Formularza Zam├│wienia oraz przekazania niniejszego zg┼éoszenia do Us┼éugodawcy. W┼éa┼Ťciciel nie ma wp┼éywu ani wgl─ůdu w komunikacj─Ö oraz proces realizacji zakupu pomi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a Us┼éugodawc─ů.
 5. Dokonanie p┼éatno┼Ťci za Us┼éugi Elektroniczne dost─Öpne na Stronie Internetowej jest mo┼╝liwe za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci online wykorzystywanych do tego celu przez Us┼éugodawc─Ö.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Us┼éugobiorcy tre┼Ťci zawieranej Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej, (2) przes┼éanie przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugobiorcy wiadomo┼Ťci e-mail z potwierdzeniem odnotowania p┼éatno┼Ťci, (3) udost─Öpnienie przez Us┼éugodawc─Ö faktury elektronicznej oraz (4) przes┼éaniu Regulaminu oraz Polityki Prywatno┼Ťci platformy szkoleniowej przez Us┼éugodawc─Ö w wiadomo┼Ťci e-mail.
 1. GWARANCJA ZWROTU PIENI─śDZY
Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç jednorazowego skorzystania ze zwrotu pieni─Ödzy za jeden wybrany i op┼éacony kurs w sytuacji, gdy spe┼éni on nast─Öpuj─ůce warunki:
 • Op┼éaci kurs, a ┼Ťrodki znajd─ů si─Ö na koncie Us┼éugodawcy.
 • Przejdzie on i uko┼äczy wszystkie lekcje w danym kursie.
 • Op┼éaci i przyst─ůpi on do egzaminu online przed komisj─ů wraz z wnioskiem oraz dowodem osobistym.
 • Nie korzysta┼é on wcze┼Ťniej ze zwrotu pieni─Ödzy w ramach platformy szkoleniowej Us┼éugodawcy.

 • Aby uzyska─ç zwrot pieni─Ödzy Us┼éugobiorca musi wystosowa─ç pismo drog─ů elektroniczn─ů na adres Us┼éugodawcy: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl. Na zwrot ┼Ťrodk├│w Us┼éugodawca ma 7 dni roboczych, a zwrotowi nie podlega bezzwrotna op┼éata za egzamin.
  1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

  Zasadnicz─ů form─ů bie┼╝─ůcej komunikacji na odleg┼éo┼Ť─ç z W┼éa┼Ťcicielem jest Formularz Kontaktowy na stronie Platformy Szkoleniowej, a z Us┼éugodawc─ů adres e-mail, z kt├│rego zosta┼éo wys┼éane potwierdzenie zam├│wienia.┬áUs┼éugobiorcy mog─ů kontaktowa─ç si─Ö z Us┼éugodawc─ů tak┼╝e na inne dopuszczalne prawem sposoby.
  1. REKLAMACJE USŁUG
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci W┼éa┼Ťciciela oraz Us┼éugodawcy wzgl─Ödem Us┼éugobiorcy, je┼╝eli ┼Ťwiadczone Us┼éugi Elektroniczne s─ů niezgodne z zawart─ů Umow─ů, s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym. Zar├│wno W┼éa┼Ťciciel jak i Us┼éugodawca odpowiada przed Us┼éugobiorc─ů za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie Us┼éug Elektronicznych na zasadach og├│lnych (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
  2. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce Us┼éug Elektronicznych oraz inne reklamacje zwi─ůzane z realizacj─ů Kursu Online mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç bezpo┼Ťrednio do W┼éa┼Ťciciela lub Us┼éugodawcy, na przyk┼éad za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Us┼éugodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci; (2) oczekiwa┼ä Us┼éugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mog─ů wp┼éyn─ů─ç na ostateczn─ů decyzj─Ö Us┼éugodawcy co do oceny zasadno┼Ťci zg┼éoszenia.
  4. W┼éa┼Ťciciel lub Us┼éugodawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej z┼éo┼╝enia. W przypadku konsument├│w brak ustosunkowania si─Ö przez W┼éa┼Ťciciela lub Us┼éugodawc─Ö do reklamacji w powy┼╝szym terminie oznacza, ┼╝e uzna┼é on reklamacj─Ö za zasadn─ů.
  1. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte maj─ů zastosowanie do Us┼éugobiorc├│w b─Öd─ůcych konsumentami.
  2. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Us┼éugodawc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy; (2) umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli Us┼éugodawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy.
  3. Z zastrze┼╝eniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, kt├│ry zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z zastrze┼╝eniem koszt├│w, o kt├│rych mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie do Us┼éugodawcy o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wst─Öpie Regulaminu. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, kt├│ry stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
  4. W przypadku zakupu us┼éugi, kt├│rej wykonywanie ÔÇô na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta ÔÇô rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, kt├│ry wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.
  5. Bieg terminu do odst─ůpienia od Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug rozpoczyna si─Ö od dnia zawarcia umowy.
  6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia r├│wnie┼╝ do Us┼éugobiorcy b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte maj─ů zastosowanie jedynie do Us┼éugobiorc├│w b─Öd─ůcych konsumentami.┬á
  2. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez konsumenta z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.┬á
  3. Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego (wi─Öcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi─Öcej informacji na stronie inspektora w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez W┼éa┼Ťciciela, b─ůd┼║ Us┼éugodawc─Ö); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (m. in. Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost─Öpna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn─ů i wieloj─Özyczn─ů stron─Ö internetow─ů z punktem kompleksowej obs┼éugi dla konsument├│w i przedsi─Öbiorc├│w d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z zawartej internetowo umowy.
  1. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORC├ôW
  1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla um├│w zawartych od tego dnia nieb─Öd─ůcego tak┼╝e osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci.
  2. W┼éa┼Ťcicielowi oraz Us┼éugodawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy zawartej z Us┼éugobiorc─ů w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od umowy w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Us┼éugobiorcy ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do W┼éa┼Ťciciela lub Us┼éugodawcy.
  3. Us┼éugodawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Us┼éugobiorc─Ö sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia umowy.
  4. W┼éa┼Ťciciel oraz Us┼éugodawca jest uprawniony w ka┼╝dym czasie podj─ů─ç dzia┼éania zmierzaj─ůce do zweryfikowania prawdziwo┼Ťci, rzetelno┼Ťci oraz precyzyjno┼Ťci informacji podanych przez Us┼éugobiorc─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci podanych w trakcie sk┼éadania przez niego Zam├│wienia. W zakresie weryfikacji W┼éa┼Ťciciel oraz Us┼éugodawca uprawniony jest m. in. do za┼╝─ůdania od Us┼éugobiorcy przes┼éania skanu posiadanych certyfikat├│w, za┼Ťwiadcze┼ä lub innych dokument├│w niezb─Ödnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o kt├│rej mowa w zdaniu poprzednim, W┼éa┼Ťciciel oraz Us┼éugodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zam├│wienia z┼éo┼╝onego przez Us┼éugobiorc─Ö.
  5. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.
  6. Jakiekolwiek op├│┼║nienie lub niewywi─ůzywanie si─Ö z warunk├│w realizacji umowy przez Us┼éugodawc─Ö nie b─Öd─ů stanowi┼éy podstawy dla Kursanta do odst─ůpienia od umowy lub te┼╝ domagania si─Ö odszkodowania za poniesione straty lub innych r├│wnowa┼╝nych p┼éatno┼Ťci, je┼Ťli niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie umowy zosta┼éo spowodowane czynnikami, za kt├│re Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci i do kt├│rych powstania si─Ö nie przyczyni┼é.
  7. W┼éa┼Ťciciel oraz Us┼éugodawca nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialno┼Ťci za szkody i niewype┼énienie zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůce ze zdarzenia o charakterze si┼éy wy┼╝szej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, po┼╝ary) lub wszelkich innych przyczyn pozostaj─ůcych poza uzasadnion─ů kontrol─ů W┼éa┼Ťciciela oraz Us┼éugodawcy.
  8. Odpowiedzialno┼Ť─ç W┼éa┼Ťciciela oraz Us┼éugodawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci uiszczonych koszt├│w z tytu┼éu Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o kt├│rym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö w stosunku do W┼éasciciela lub Us┼éugodawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy o ┼Üwiadczenie Us┼éug lub niezwi─ůzanych z t─ů umow─ů. W┼éa┼Ťciciel oraz Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci w stosunku do Us┼éugobiorcy.
  9. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy W┼éa┼Ťcicielem lub Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.
  1. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
  1. W┼éasciciel dok┼éada nale┼╝ytych stara┼ä, aby zapewni─ç prawid┼éowe i nieprzerwane funkcjonowanie Strony Internetowej. Z uwagi na z┼éo┼╝ono┼Ť─ç oraz stopie┼ä skomplikowania Strony Internetowej oraz jego Us┼éug Elektronicznych, a tak┼╝e z uwagi na czynniki zewn─Ötrzne pozostaj─ůce poza kontrol─ů Us┼éugodawcy (np. ataki DDOS ÔÇô distributed denial of service), mo┼╝liwe jest jednak wyst─ůpienie b┼é─Öd├│w oraz awarii technicznych uniemo┼╝liwiaj─ůcych lub ograniczaj─ůcych w jakikolwiek spos├│b funkcjonowanie Strony Internetowej. Us┼éugodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostaj─ůce w jego mo┼╝liwo┼Ťciach i uzasadnione dzia┼éania maj─ůce na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutk├│w takich zdarze┼ä w jak najwi─Ökszym stopniu.
  2. Poza przerwami spowodowanymi b┼é─Ödami i awariami technicznymi mog─ů wyst─ůpi─ç tak┼╝e inne przerwy techniczne, w czasie kt├│rych W┼éasciciel podejmuje dzia┼éania maj─ůce na celu rozw├│j Strony oraz jego zabezpieczenie przed b┼é─Ödami i awariami technicznymi.
  3. W┼éasciciel obowi─ůzany jest planowa─ç przerwy techniczne w taki spos├│b, aby by┼éy one jak najmniej uci─ů┼╝liwe dla Us┼éugobiorc├│w, w szczeg├│lno┼Ťci aby planowane by┼éy na pory o zmniejszonym nat─Ö┼╝eniu ruchu na Stronie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezb─Ödny do dokonania koniecznych dzia┼éa┼ä przez W┼éa┼Ťciciela. W┼éasciciel obowi─ůzany jest informowa─ç Us┼éugobiorc├│w o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
  4. W┼éasciciel nie ponosi wobec Us┼éugobiorcy odpowiedzialno┼Ťci za szkody i niewype┼énienie zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z wszelkich b┼é─Öd├│w i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o kt├│rych mowa┬áw niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 13. Regulaminu nie wy┼é─ůcza ani nie ogranicza uprawnie┼ä Us┼éugobiorcy b─Öd─ůcego konsumentem (albo osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů, je┼Ťli stosuje si─Ö do nie jprzepisy dotycz─ůce konsumenta), przewidzianych bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcymi przepisami prawa.
  1. PRAWA AUTORSKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
  1. Prawa autorskie oraz prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej do Strony Internetowej jako ca┼éo┼Ťci oraz jego poszczeg├│lnych element├│w, w tym tre┼Ťci, grafik, utwor├│w, wzor├│w i znak├│w dost─Öpnych w jego ramach nale┼╝─ů do W┼éasciciela lub innych uprawnionych podmiot├│w trzecich i obj─Öte s─ů ochron─ů Prawa Autorskiego oraz innych przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa. Ochrona przyznana Platformie Internetowej obejmuje wszystkie formy ich wyra┼╝enia.
  2. Znaki handlowe W┼éasciciela oraz podmiot├│w trzecich powinny by─ç u┼╝ywane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
  3. W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci przyjmuje si─Ö, ┼╝e Us┼éugobiorca korzystaj─ůcy ze Strony Internetowej nie otrzymuje ┼╝adnych praw autorskich do materia┼é├│w (w tym tre┼Ťci tekstowych i graficznych), do kt├│rych uzyskuje dost─Öp podczas korzystania z Us┼éug Elektronicznych ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Stron─Ö Internetow─ů zawierane s─ů w j─Özyku polskim.
  2. W┼éa┼Ťciciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn, to jest: zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w i termin├│w p┼éatno┼Ťci; zmiany w zakresie Us┼éug Elektronicznych; dodania lub usuni─Öcia Us┼éug Elektronicznych; wprowadzenia nowych op┼éat za korzystanie z Us┼éug Elektronicznych lub podwy┼╝szenia obecnych ÔÇô w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym, zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych, Us┼éugobiorca b─Öd─ůcy konsumentem (albo osob─ů fizyczn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů, je┼Ťli stosuje si─Ö do niej przepisy dotycz─ůce konsumenta) ma prawo odst─ůpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée, zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorc├│w przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.
  W razie pyta┼ä jeste┼Ťmy zawsze do Twojej ┬áÔÇô prosimy o kontakt korzystaj─ůc z danych podanych na wst─Öpie.
  Certyfikowany kurs i egzamin online
  z gwarancj─ů zwrotu pieni─Ödzy*

  Wybierz kurs, wype┼énij formularz i zdob─ůd┼║ uprawnienia G1, G2 i G3

  369 zł
  +369 zł
  +499 zł
  +99 zł

  369 zł
  +369 zł

  369 zł
  +369 zł

  Wybierz form─Ö p┼éatno┼Ťci

  Op┼éata za egzamin z eksploatacji lub dozoru p┼éatna jest po kursie. *Z nami masz 100% gwarancj─Ö zdania egzaminu albo zwrot ca┼éo┼Ťci kwoty za kurs (czytaj wi─Öcej w Regulaminie strony).